Изглежда, че „бисквитките“ са деактивирани в браузъра ви.
Уверете се, че са активирани, и опитайте отново.

Активиране или деактивиране на „бисквитките“

 
  Google Chrome Internet Explorer Firefox  
 1. Кликнете върху иконата за менюто на Chrome Chrome menu.
 2. Изберете Настройки.
 3. В долната част на страницата кликнете върху Показване на разширените настройки.
 4. В секцията „Поверителност“ кликнете върху Настройки за съдържанието.
 5. Активиране или деактивиране на „бисквитките“:
  • За да активирате „бисквитките“, изберете Разрешаване на задаването на локални данни (препоръчително).
  • За да ги деактивирате, изберете Пълно блокиране на задаването на данни от сайтове.
 6. Кликнете върху Готово, за да запазите.

Блокиране или разрешаване на всички бисквитки

 1. Internet Explorer се отварят като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт"и Internet Explorer.

 2. Щракнете върху бутона Инструменти, а след това върху Опции за интернет.

 3. Щракнете върху раздела Поверителност, а след това в Настройки преместете плъзгача в началото, за да блокирате всички бисквитки, или в края, за да разрешите всички бисквитки, а след това щракнете върху OK.

  Блокирането на бисквитки може да попречи на правилното показване на някои уеб страници.

Блокиране или разрешаване на бисквитки на базата на типа им.

Вместо да избирате конкретни уеб сайтове за блокиране или разрешаване, можете да укажете общите типове бисквитки, които са приемливи. Например можете да решите да разрешите бисквитките от уеб сайтове, които имат правила за поверителност, или да блокирате тези от уеб сайтовете, които съхраняват лични данни без ваше съгласие.

 1. Internet Explorer се отварят като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт"и Internet Explorer.

 2. Щракнете върху бутона Инструменти, а след това върху Опции за интернет.

 3. Щракнете върху раздела Поверителност, преместете плъзгача върху нивото на поверителност, което искате да зададете, а след това щракнете върху OK.

  Когато премествате плъзгача, Internet Explorer предоставя описание на типовете бисквитки, които се блокират или разрешават при това ниво на поверителност.

Блокиране или разрешаване на бисквитки от конкретни уеб сайтове
 1. Internet Explorer се отварят като щракнете върху бутона СтартИзображение на бутона "Старт"и Internet Explorer.

 2. Щракнете върху бутона Инструменти, а след това върху Опции за интернет.

 3. Щракнете върху раздела Поверителност, а след това преместете плъзгача на позиция между началото и края, така че да не блокирате или разрешавате всички бисквитки.

 4. Щракнете върху Сайтове.

 5. В полето Адрес на уеб сайт въведете адрес на уеб сайт, а след това щракнете върхуБлокирай или Разреши.

  Докато въвеждате, ще се показва списък с уеб страници, които вече сте посетили. Можете да щракнете върху някой елемент в списъка, и той ще бъде показан в полето Адрес на уеб сайт.

 6. Повторете стъпка 5 за всеки уеб сайт, който искате да блокирате или разрешите. Когато сте готови, щракнете върху ОК.

 7. Преместете плъзгача обратно в първоначалната му позиция, а след това щракнете върху OK.

 • At the top of the Firefox window, click on the Tools menu and then select Options

  .
 • Изберете Privacy панел.

 • Сложете отметка на Accept cookies from sites, за да разрешите бисквитките или премахнете отметката, за да ги забраните
   Cookies Win
  • Ако имате проблеми с бисквитките включете и Accept third party cookies
    
 • Щракнете OK за да затворите прозореца Options .